You are here:  / O edukacji / Biuro tłumaczeń

Biuro tłumaczeń

Warunki unijne sprawiają, że praca w innym państwie aniżeli Polska żąda od nas tłumaczenia rozlicznych zaświadczeń. Są to dowody osobiste, prawa jazdy, świadectwa maturalne, czy również dyplomy ukończenia studiów. Jednak sami takiego pisma nie jesteśmy w stanie przełożyć na obcy język. Do tego jest potrzebny tłumacz przysięgły, który wykona dla nas każde tłumaczenie. Powinniśmy nie zapominać, że tłumaczenia takie powinny posiadać pieczęć zaświadczającą uprawnienia tłumacza, czy też placówki w jakiej pracuje. Biuro tłumaczeń http://www.izabela-koziel.pl ma kilku zawodowców posiadających profesjonalne certyfikaty stwierdzające jego „przysięgłość”. Po uiszczeniu słusznej zapłaty otrzymujemy parę kopii przetłumaczonego dokumentu. Co interesujące tłumacz przysięgły tłumaczy nie wyłącznie treść dokumentu, jakkolwiek również musi określić każdą pieczątkę zawartą w dokumencie, zarówno z wyglądu, jak oraz ze względu na zawarte w niej słowa. Z takimi dokumentami możemy się już poruszać w kraju, w którym przetłumaczone dokumenty były nam niezbędne. Nikt nie może podważyć pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego.